Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total406 (100%)
 • Tokyo350 (86.21%)
 • Unknown19 (4.68%)
 • Heiwajima7 (1.72%)
 • Yokohama3 (0.74%)
 • Hachiōji3 (0.74%)
 • Koto2 (0.49%)
 • Osaka2 (0.49%)
 • Soka Shi2 (0.49%)
 • Yokkaichi2 (0.49%)
 • Shinagawa2 (0.49%)
 • Kyoto1 (0.25%)
 • Nerima1 (0.25%)
 • Kanazawa1 (0.25%)
 • Shimukappu1 (0.25%)
 • Taito1 (0.25%)
 • Soka1 (0.25%)
 • Niiza1 (0.25%)
 • Fukuoka1 (0.25%)
 • Kyotanabe1 (0.25%)
 • Shibuya1 (0.25%)
 • Kobe1 (0.25%)
 • Utsunomiya1 (0.25%)
 • Tangocho-taiza1 (0.25%)
 • Saitama1 (0.25%)