Watch the Berlin Hardfork live on Youtube hosted by Ethstaker on Friday, Apr 16, 2021Berlin Hardfork live on Youtube

Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total128 (100%)
 • Tokyo85 (66.41%)
 • Unknown13 (10.16%)
 • Osaka6 (4.69%)
 • Heiwajima2 (1.56%)
 • Bunkyo-ku2 (1.56%)
 • Kamo2 (1.56%)
 • Shinagawa1 (0.78%)
 • Komaba1 (0.78%)
 • Anan1 (0.78%)
 • Saitama1 (0.78%)
 • Atsugi1 (0.78%)
 • Meguro-ku1 (0.78%)
 • Komae-shi1 (0.78%)
 • Yokohama1 (0.78%)
 • Edogawa1 (0.78%)
 • Nishinomiya1 (0.78%)
 • Fukui-shi1 (0.78%)
 • Kita-ku1 (0.78%)
 • Shinjuku1 (0.78%)
 • Suita1 (0.78%)
 • Fukuoka1 (0.78%)
 • Narashino-shi1 (0.78%)
 • Hachiōji1 (0.78%)
 • Kyoto1 (0.78%)