Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total427 (100%)
 • Tokyo368 (86.18%)
 • Unknown33 (7.73%)
 • Osaka3 (0.70%)
 • Koto3 (0.70%)
 • Setagaya-ku2 (0.47%)
 • Minamiaoyama1 (0.23%)
 • Nonoichi1 (0.23%)
 • Tsukuba1 (0.23%)
 • Hiroshima1 (0.23%)
 • Fukuoka1 (0.23%)
 • Obihiro1 (0.23%)
 • Shibuya1 (0.23%)
 • Fukutsu Shi1 (0.23%)
 • Yokkaichi1 (0.23%)
 • Shinjuku1 (0.23%)
 • Kawasaki1 (0.23%)
 • Azabudai1 (0.23%)
 • Suita1 (0.23%)
 • Hachiōji1 (0.23%)
 • Kitakyushu1 (0.23%)
 • Shinagawa1 (0.23%)
 • Yokohama1 (0.23%)
 • Roppongi1 (0.23%)