Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total154 (100%)
 • Tokyo137 (88.96%)
 • Yokohama2 (1.30%)
 • Chuo2 (1.30%)
 • Heiwajima2 (1.30%)
 • Suita1 (0.65%)
 • Kasuga1 (0.65%)
 • Shinchiba1 (0.65%)
 • Shibuya1 (0.65%)
 • Chiba1 (0.65%)
 • Shizuoka1 (0.65%)
 • Takasago1 (0.65%)
 • Shinagawa1 (0.65%)
 • Unknown1 (0.65%)
 • Tsukuba1 (0.65%)
 • Chiyoda-ku1 (0.65%)