Ethereum Mainnet Statistics

Japan Details

 • Total142 (100%)
 • Tokyo126 (88.73%)
 • Heiwajima3 (2.11%)
 • Nagoya2 (1.41%)
 • Saitama2 (1.41%)
 • Osaka1 (0.70%)
 • Minato-ku1 (0.70%)
 • Suginami-ku1 (0.70%)
 • Kitaku1 (0.70%)
 • Bunkyo-ku1 (0.70%)
 • Kawaguchi1 (0.70%)
 • Atsugi1 (0.70%)
 • Honcho1 (0.70%)
 • Yokohama1 (0.70%)