Ethereum Mainnet Statistics

Ukraine Details

 • Total27 (100%)
 • Kyiv13 (48.15%)
 • Unknown4 (14.81%)
 • Zhovta Rika2 (7.41%)
 • Odessa2 (7.41%)
 • Lviv1 (3.70%)
 • Dnipro1 (3.70%)
 • Zhytomyr1 (3.70%)
 • Chornobay1 (3.70%)
 • Irshava1 (3.70%)
 • Bila Tserkva1 (3.70%)